10.04.2012

Rękawka 2012

  Rękawka to krakowski zwyczaj obchodzony co roku po świętach Wielkiejnocy. Nazwa wywodzi się od rękawa, bo jak głosi legenda, Kopiec Krakusa usypano ręcznie nosząc na wzgórze ziemię w rękawach. Oczywiście biorąc rzecz bardziej poważnie, święto ma korzenie w słowiańskich obrzędach pogańskich związanych z kultem zmarłych. Dziś wydarzeniu towarzyszy szereg atrakcji - namioty i kramiki z wyrobami w stylu średniowiecznym, biżuterii, replikami uzbrojenia, książkami tematycznymi itp. Najciekawszą atrakcją są chyba inscenizacje bitew, w tym roku był to, jeśli dobrze pamiętam, najazd Wikingów na Słowian:P
Na końcu imprezy jest rytualne ciałopalenie wielkiego słowiańskiego wodza, w tym roku już nie doczekałem, ze względu na mocne obięcia Dionizosa;).